Du kan boka mig som föreläsare på två sätt: det första sättet är som ambassadör för SHEDO (Self Harm and Eating Disorder Organisation) där föreläsningen baseras på forskning om självskadebeteende och ätstörningar. I föreläsningen delar jag min personliga berättelse och om hur jag blivit frisk. SHEDO håller föreläsningar i hela landet och föreläsningsuppläggen är framtagna ihop med psykologiska institutionen vid  Lunds Universitet. För att läsa mer om SHEDO kan du klicka på bilden ovan.
Det andra är i egenskap av författare och då använder jag min bok "Kameleontflickan" som bas. Ett exempel för en sådan föreläsning är "Offer & förövare: två sidor av samma mynt", en föreläsning som bland annat går in på hur oläkta barndomstrauman skapar destruktiva beteenden som vuxen, samt nycklar till att frigöra sig från dessa destruktiva reaktionära sätt.
Kontakta mig gärna för mer information.
Back to Top